Showing all 7 results

Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 65 m² 3.9 tỷ / Giá Thuê: 14tr/tháng
210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 80m2 3 tỷ
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 65m2 3,390 Tỷ
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 3 95m2 5.2 Tỷ
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 3 87m2 4.7 tỉ
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 65 m² 4 tỷ/ Giá Thuê 14tr/tháng
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 52 m² 3.05 tỷ / Giá Thuê: 9tr/tháng

Liên hệ chuyên viên