Showing 25–35 of 35 results

Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 3 95m2 18 triệu/tháng
39B Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 65m2 13.5 Triệu
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 65 m² 4 tỷ/ Giá Thuê 14tr/tháng
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 52 m² 3.05 tỷ / Giá Thuê: 9tr/tháng
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 3 87m2 16 Triệu/tháng
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 3 95m2 15 Triệu/tháng
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 3 80m2 13 triệu/tháng
Đã Bàn Giao - Giá: 55 - 70 tr/m²
39A Nguyễn Văn Linh, P Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM
Eco Green Sai Gon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
 2 65 m² 12tr/tháng
Đang mở bán - Giá: 29 - 35 tr/m²
Nguyễn Văn Tưởng, Tân Phú, Quận 7, HCM
Khởi công: 01/2016
15B Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ chuyên viên